Bandespil omkring modstander – småspil 8v2

Fodbold Bandespil omkring modstander - småspil 8v2

Der opstilles et område på ca. 30 x 20 meter.

Der placeres en ‘bande-spiller’ på hver linje af firkanten, mens de øvrige på (rødt) holdet fordeles inden i firkanten.

Bandespil omkring modstander – småspil 8v2

De to/tre/fire pres-spillere i midten skal forsøge at erobre bolden (blå) – mens holdet med bolden (rød) skal forsøge at spille bandespil omkring modstanderen i pres. Der tælles point for hver bande. 

Der skal spilles bandespil omkring de to spillere i midten. Der er fri berøring.  Spillerne på siderne må løbe på hele deres side

Det kan også være 9:3/10:4 eller andre tal-kombinationer alt efter niveauet hos det hold, der er i overtal – vigtigt at det er muligt at lave bandespil, at det ikke bliver for svært. 

Roter pres-spillere efter tid.

Fokuspunkter hos boldholder (rødt hold i firkantene): 

  • Læg tryk på (drible hen mod modspiller – tiltrække modspiller)
  • Aflevere til fod på spilleren på kanten
  • Temposkifte når der skal laves bande

Fokuspunkter hos medspiller (bande/kant): 

  • Finde en position
  • Aflevere i rum eller til fod hos medspiller i firkanten

Progression i øvelsen Bandespil omkring modstander – småspil 8v2:

  • Lav regler om antal berøringer hos bold-hold.
  • Hvis de erobrer bolden 5 gange, så skal der nye spillere i midten.
  • Hvis de 8 spillere kan etablere et bandespil, så skal spillerne i midten erobre bolden én gang mere pr. bandespil.
  • Gør øvelsen lettere ved at  forsvareren må ikke erobre bolden kun skærme af (moderat pres)