Der spilles 6 mod 6 på halv bane. På hver halvdel er der markeret to ‘grøfter’ hvor kantspillere placeres. Spil med overtal på kant til indlæg og dangerzone Spillets formål er at træne spil over kanten med indlæg fra mellemrum ...

Der spille på sidste 1/3 af banen (8 eller 11 mands). På kanten af feltet markeres en firkant og en placerings kegle på hver af de to kanter. Dangerzone kan evt. markeres med kegler for forklaringen. Spillerne placeres med to ...

Banens størrelse er afpasset efter spillernes niveau. Jo højere niveau, jo mindre bane. Der kan spilles 5:5 / 6:6 / 7:7 inklusive målmand i begge ender.  Banen inddeles i tre zoner. En zone foran hvert mål og en midt-zone. Spil på 8-mandsmål ...

Der opstilles en bane der er længere end bred – for at opnå mulighed for spil i længderetning. I hver ende opstilles der to små (3-mands) mål. Spil 2:2 med tvungen overlap Der opdeles i to hold. Holdene står på banens ...

Som du måske ved hvis du har læst med på bloggen her som betegner jeg mig selv som udviklingstræner, der tror på at alle børn og unge har ret til at mærke glæde ved at udvikle sig (fra det niveau ...

Der opstilles en bane på ca. 25 x 18 meter. Det er vigtigt at banen er længere end bred – for at opnå mulighed for spil i længderetning. Størrelsen tilpasses efter spillernes niveau. Smallere bane gør det sværere Vendespil 6:3 ...

Der opstilles en bane der er længere end bred – for at opnå mulighed for spil i længderetning. I hver ende opstilles der to små (3-mands) mål. Bandespil og spil på 3. mand, omstillingsspil  Der spilles på fire 3-mandsmål på ...

Der opstilles et område på ca. 30 x 20 meter. Der placeres en ‘bande-spiller’ på hver linje af firkanten, mens de øvrige på (rødt) holdet fordeles inden i firkanten. Bandespil omkring modstander – småspil 8v2.  De to/tre/fire pres-spillere i midten skal ...

Der opstilles et område på ca. 30 x 20 meter. Inde midt i området laves der en lille firkant som målområde ca. 3 x 3 meter – evt. lidt større afhængig af spillernes niveau. Træningsøvelse – småspil med killer pass ...

Der opstilles en bane i en passende størrelse ift. antal spillere og deres niveau. Der spilles med 4 små 3-mands mål. Spillerne placeres som vist på tegningen. Småspil 1v1 og 2v2 Spillerne opdeles i to hold – hvert hold deles ...